9 จุดปิดทองพระ เสริมความรุ่งเรือง การงาน การเงิน

9 จุดปิดทองพระ เสริมความรุ่งเรือง การงาน การเงิน

9 จุดปิดทองพระ มาดูว่าการปิดทององค์พระ ในแต่ละจุดนั้นมีความเชื่อว่า จะได้รับอานิสงส์ในด้านใดบ้าง

9 จุดปิดทองพระ วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการ ปิดทององค์พระมาฝาก เชื่อว่าสายบุญทั้งหลาย ที่ได้ไปทำบุญที่วัดต้องไม่พลาด ปิดทององค์พระพุทธรูปแน่นอน ซึ่งการปิดทององค์พระ ในแต่ละจุดก็จะมีความหมาย และคติความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป มาดูว่าการปิดทององค์พระในแต่ละจุดนั้น มีความเชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์ ในด้านใดบ้าง

พระพักตร์ (บริเวณใบหน้า) มีคติความเชื่อว่า จะได้รับอานิสงส์ ในการประสบความสำเร็จของหน้าที่การงาน ชีวิตประสบความรุ่งเรือง

พระอุทร (บริเวณท้อง) มีคติความเชื่อว่า จะอุดมไปด้วยทรัพย์สมบัติ มีกินมีใช้ มีทรัพย์สินเงินทอง

พระนาภี (บริเวณสะดือ) มีคติความเชื่อว่า จะอุดมไปด้วยทรัพย์สิน มีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ ไม่พบกับความยากลำบาก

พระเศียร (บริเวณศีรษะ) มีคติความเชื่อว่า จะมีความจำเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลม สติปัญญาดี

พระอุระ (บริเวณหน้าอก) มีคติความเชื่อว่า จะเป็นที่รักใคร่ของผู้คน มีสง่าราศี มีเสน่ห์

พระหัตถ์ (บริเวณมือ) มีคติความเชื่อว่า จะมีอำนาจบารมี เป็นที่เคารพ ยกย่อง

พระบาท (บริเวณเท้า) มีคติความเชื่อว่า ทำสิ่งใดก็จะราบรื่น มีความเป็นอยู่ที่ดี ไร้อุปสรรคปัญหา

หลังองค์พระ (บริเวณด้านหลัง) มีคติความเชื่อว่า จะช่วยให้ผิวพรรณผ่องใส มีสง่าราศี

ฐานรององค์พระ มีคติความเชื่อว่า จะมีหน้าที่การงานที่มั่งคง มีความเจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคงในชีวิต 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ