8สิ่งไม่ควรอยู่หน้าบ้าน ไม่อยากจน ไม่อยากป่วย สิ่งต่อไปนี้ไม่ควรอยู่หน้าบ้าน

8สิ่งไม่ควรอยู่หน้าบ้าน ไม่อยากจน ไม่อยากป่วย สิ่งต่อไปนี้ไม่ควรอยู่หน้าบ้าน

8สิ่งไม่ควรอยู่หน้าบ้าน สิ่งของเหล่านี้จะนำความโชคร้ายมาสู่เจ้าของบ้าน เช่น ความยากจน โรคภัยไข้เจ็บ หรือแม้แต่ความตาย ว่าแต่จะเป็นสิ่งใด? ไปดูพร้อมกันเลย

8สิ่งไม่ควรอยู่หน้าบ้าน ความเชื่อเรื่องสิ่งของที่ไม่ควรตั้งไว้หน้าบ้านนั้น มีอยู่มากมายในหลายวัฒนธรรม ความเชื่อเหล่านี้มักมีที่มาจากความเชื่อทางไสยศาสตร์หรือโชคลาง ซึ่งเชื่อว่าสิ่งของเหล่านี้จะนำความโชคร้ายมาสู่เจ้าของบ้าน เช่น ความยากจน โรคภัยไข้เจ็บ หรือแม้แต่ความตาย

สิ่งของที่ไม่ควรตั้งไว้หน้าบ้านตามความเชื่อ

  • ต้นโพธิ์ เชื่อว่าต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ที่ดูดซับพลังงานจากรอบข้าง ทำให้บ้านขาดความเจริญรุ่งเรือง
  • ต้นไม้ใหญ่ เชื่อว่าต้นไม้ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของผีสางนางไม้ ทำให้บ้านอยู่ไม่เป็นสุข
  • ตอไม้ เชื่อว่าตอไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งชั่วร้าย ทำให้บ้านมีแต่ความทุกข์
  • กองขยะ เชื่อว่ากองขยะเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อโรคและสัตว์ร้าย ทำให้บ้านมีแต่ความสกปรก
  • บ่อน้ำ เชื่อว่าบ่อน้ำเป็นสถานที่ที่วิญญาณชอบมาเล่นน้ำ ทำให้บ้านมีแต่ความตาย
  • หลุม เชื่อว่าหลุมเป็นสถานที่ที่วิญญาณชอบมาหลอกหลอน ทำให้บ้านมีแต่ความน่ากลัว
  • บ้านร้าง เชื่อว่าบ้านร้างเป็นที่อยู่อาศัยของผีสางนางไม้ ทำให้บ้านอยู่ไม่เป็นสุข
  • ป้ายโฆษณา เชื่อว่าป้ายโฆษณาเป็นสิ่งรบกวนสายตา ทำให้บ้านขาดความสงบร่มเย็น

ความเชื่อเรื่องสิ่งของที่ไม่ควรตั้งไว้หน้าบ้านนั้น มักมีที่มาจากความเชื่อทางไสยศาสตร์หรือโชคลาง ซึ่งเชื่อว่าสิ่งของเหล่านี้จะนำความโชคร้ายมาสู่เจ้าของบ้าน ความเชื่อเหล่านี้มักได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

อย่างไรก็ตามความเชื่อเหล่านี้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของเจ้าของบ้านได้ เช่น หากเจ้าของบ้านเชื่อว่าสิ่งของเหล่านี้ จะนำความโชคร้ายมาสู่ตนเอง ก็อาจทำให้เจ้าของบ้านรู้สึกเครียดและวิตกกังวล ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ