5 เคล็ดลับ ที่เราสามารถเพิ่มบุญ เสริมบารมี ให้กับตัวเองได้

5 เคล็ดลับ ที่เราสามารถเพิ่มบุญ เสริมบารมี ให้กับตัวเองได้

5 เคล็ดลับ นอกจากไปทำบุญที่วัดแล้ว ยังมีอีกหลากหลายวิธี ที่เราสามารถเพิ่มบุญ เสริมบารมีให้กับตัวเองได้ มาดูกันว่ามีวิธีใดอีกบ้าง

5 เคล็ดลับ นอกจากไปทำบุญที่วัดแล้ว ยังมีอีกหลากหลายวิธี ที่สามารถเพิ่มบุญ เสริมบารมีให้กับตัวเองได้ มาดูไปพร้อมๆกันว่า มีวิธีใดอีกบ้าง

  • สวดมนต์ทุกวันก่อนนอน
  • วิปัสสนากรรมฐานอย่างน้อย 5-10 นาที
  • รักษาศีล 5 ให้ครบ ไม่บกพร่อง
  • บริจาคทาน
  • ไม่โกรธ ไม่เกลียดใคร รู้จักให้อภัยทาน

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ