5 วิธีสร้างบุญ ให้กับตัวเองแบบง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน

5 วิธีสร้างบุญ ให้กับตัวเองแบบง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน

5 วิธีสร้างบุญ ให้ตัวเองแบบง่ายๆ ที่สามารถทำได้ที่บ้าน จะมีวิธีใดบ้างไปดูกัน

5 วิธีสร้างบุญ ในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง การไปทำบุญที่วัด หรือการไปบริจาคสิ่งของต่างๆ อาจไม่สะดวกดังเดิม วันนี้ได้นำวิธีสร้างบุญให้ตัวเองแบบง่ายๆ ที่สามารถทำได้ที่บ้านมาฝากกัน จะมีวิธีใดบ้างไปดูกัน

นั่งสมาธิ

การนั่งสมาธิจะช่วยให้จิตใจของเรา ไม่ฟุ้งซ่าน เกิดความสงบ เพราะขณะที่เรานั่งสมาธิ การกำหนดลมหายใจเข้า-ออก ทำให้สมองปลอดโปร่ง ไร้จิตอกุศล ไร้ความโลภ โกรธ หลง อาจจะนั่งสมาธิวัน 5 หรือ 10 นาที หรือมากกว่านั้นก็ได้ แล้วแต่ตัวเรานั้นจะพึงกระทำ

การให้ทาน

ในช่วงนี้อาจเป็นรูปแบบการบริจาค ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการทำบุญบริจาคโลงศพ ช่วยผู้ที่เดือดร้อน หรือขาดแคลน การให้ทานจะทำให้เรารู้จักการแบ่งปัน ช่วยตัดความโลภที่เกิดขึ้นในตัวเรา

การรักษาศีล

การรักษาศีล จะทำให้เราเกิดความสุข เกิดความสงบร่มเย็นในครอบครัว ไม่ต้องเบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น ฝึกให้ตัวเองไม่กระทำบาป เว้นจากการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ และการดื่มสุรา สิ่งเรานี้ล้วนดีต่อตัวเราทั้งสิ้น

การอภัยทาน

การให้อภัยแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่มีความโกรธแค้น ไม่จองเวร และอโหสิกรรม นับว่าการอภัยทาน เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น เพราะการให้อภัยทาน ก็เปรียบเสมือนเป็นการตัดกรรม ส่งผลให้เกิดความสุขในชีวิต

การสวดมนต์

การสวดมนต์วันละ 1 บท อาจจะเป็นการสวดมนต์ก่อนเข้านอนก็ได้ ซึ่งการสวดมนต์ก็จะช่วยให้เราเกิดสมาธิ มีจิตใจที่แน่วแน่ มีสติ ใจเย็นมากขึ้น ทั้งยังได้เป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับสรรพสัตว์ต่างๆ จากการสวดแผ่เมตตา ของเราด้วย 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ