3 วิธีการทำทาน ทำทานอย่างไร ให้ได้อานิสงส์สูงสุด

3 วิธีการทำทาน ทำทานอย่างไร ให้ได้อานิสงส์สูงสุด

3 วิธีการทำทาน วันนี้มาดูถึงการทำทานอย่างไร ให้ได้อานิสงส์สูงสุด มาดูกันเลย

3 วิธีการทำทาน การให้ทาน คือการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เสียสละ ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ให้แง่คิดไว้ในหนังสือเรื่อง วิธีสร้างบุญบารมี

แก่ผู้ที่ชอบทำบุญทำทาน ให้ได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติตาม ซึ่งในเรื่องของการทำทานนั้น ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ 3 ประการ ในการทำทานให้ได้บุญบารมีมาก จะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์

วัตถุทาน คือการที่เสียสละสิ่งของ ทรัพย์สินของตนให้เป็นทาน ซึ่งวัตถุสิ่งนั้น จะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ นั่นก็คือของที่ได้มาจากการแสวงหาเอง ได้ความด้วยความบริสุทธิ์จากการประกอบอาชีพของตน ไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้มาซึ่งของสิ่งนั้น เช่น การยักยอก ทุจริต ฉ้อโกง ปล้นทรัพย์ กล่าวคือการทำผิดกฎหมายนั่นเอง

เจตนาในการสร้างทานต้องบริสุทธิ์ 

ระยะก่อนที่จะให้ทาน ก่อนที่จะให้ทานต้องมีจิตที่ร่าเริงเบิกบาน ยินดีที่จะให้ทานนั้นแก่ผู้อื่น

ระยะที่กำลังลงมือให้ทาน ระยะที่กำลังมือให้ทานนั้น ก็ต้องทำด้วยจิตใจที่ร่าเริงยินดี และเบิกบานที่จะในทานที่กำลังให้กับผู้อื่น

ระยะหลังจากที่ได้ให้ทานไปแล้ว เมื่อให้ทานไปแล้ว หากได้หวนถึงทานที่ได้ให้ไป ก็มีจิตใจที่ร่าเริงเบิกบาน ยินดีกับทานที่ให้ไป

กล่าวคือ เจตนาบริสุทธิ์ในการทำทานอยู่ที่จิตใจ ที่ยินดีที่จะทำทานนั้น ซึ่งการทำทานด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ ก็เช่น ทำทานด้วยความฝืนใจ ทำเพราะเสียไม่ได้ หรือต้องจำใจทำทาน 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ