3 บทสวดก่อนออกจากบ้าน เพื่อให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

3 บทสวดก่อนออกจากบ้าน เพื่อให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

3 บทสวดก่อนออกจากบ้าน ก่อนจะก้าวขาออกจากบ้าน ให้นึกถึงบทสวด 3 บทนี้

3 บทสวดก่อนออกจากบ้าน เมื่อคุณต้องการเดินทาง หรือก่อนที่ทุกคนจะออกจากบ้าน สายมูอย่างเราก็อย่าพลาด เพราะแน่นอนว่าต้องมีการเตรียมร่างกาย สติ และเช็กพาหนะไว้ใช้ขับขี่เพื่อความปลอดภัย และอีกสิ่งหนึ่งที่อาจทำให้หลายๆ คนอุ่นใจมากขึ้นก็น่าจะเป็นบทสวดก่อนการออกเดินทางแน่นอน

3 บทสวดใช้ในการเดินทาง

คาถาเดินทางโดยสวัสดิภาพ
อิติปิโส ภควา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ (ท่อง 3 จบ )

คาถาใช้สวดก่อนขับรถ
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

คาถาแคล้วคลาด ใช้สวดก่อนเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน
(ท่อง 3 จบ )

พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย

พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย

พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก

วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

บทสวดมนต์