3 คำกรวดน้ำ ไขข้อสงสัย อุทิศบุญ มอบบุญ และถวายบุญ ใช้กับใครและใช้อย่างไร

3 คำกรวดน้ำ ไขข้อสงสัย อุทิศบุญ มอบบุญ และถวายบุญ ใช้กับใครและใช้อย่างไร

3 คำกรวดน้ำ คำกล่าวในการกรวดน้ำนั้น มีบริบทในการใช้ที่แตกต่างกันอยู่ ระหว่างคำว่า มอบบุญ อุทิศบุญ และถวายบุญ แต่ละคำควรใช้อย่างไร

3 คำกรวดน้ำ หลังจากเสร็จสิ้นการกรวดน้ำ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร หรือเทวดาประจำตัว ก็จะมีการพูดเพื่ออุทิศบุญให้กับเขาเหล่านั้น เช่นประโยคที่ว่า ข้าข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศลให้กับ…

แต่ทราบหรือไม่ว่า คำกล่าวในการกรวดน้ำนั้นมีบริบท ในการใช้ที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างคำว่า มอบบุญ อุทิศบุญ และถวายบุญ แต่ละคำควรใช้อย่างไรจึงจะสื่อสาร ถึงผู้รับได้อย่างชัดเจน วันนี้ได้มาไขข้อข้องใจให้แล้ว

อุทิศบุญ

ใช้กับผู้ที่ล่วงลับ ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวร หรือสิ่งที่เป็นอดีต

มอบบุญ

ใช้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา ลูก เป็นต้น

ถวายบุญ

ใช้กับเทพ 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ