เสริมมงคลให้ตัวเอง ด้วยการสวดมนต์ประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันจันทร์

เสริมมงคลให้ตัวเอง ด้วยการสวดมนต์ประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันจันทร์

เสริมมงคลให้ตัวเอง บทสวดมนต์สำหรับ คนเกิดวันจันทร์ เพื่อให้จิตใจผ่องใส เสริมมงคล ให้มีสติอยู่กับตัว

เสริมมงคลให้ตัวเอง ชวนทุกคนมาเสริมมงคล ให้กับตัวเองทุกวันด้วยการสวดมนต์ ประจำวันเกิดเพื่อให้จิตใจผ่องใส เสริมมงคล ให้มีสติอยู่กับตัว โดยบทสวดประจำวันเกิด มีความเกี่ยวเนื่องกับพระประจำวันเกิด โดยวันนี้ก็เป็นบทสวดสำหรับ คนเกิดวันจันทร์

สำหรับวันจันทร์ พระประจำวันเกิดคือ ปางห้ามญาติ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้าม เชื่อว่าหากบูชาจะเป็นการเสริมมงคล ช่วยป้องกันห้ามสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิต ปราศจากโรคาพญาธิทั้งปวง

บทสวดมนต์บูชาพระ วันจันทร์ (สวดวันละ 15 จบ)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป

สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง

อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป

สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง

อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป

สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง

อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ