เวลาฝันบอกเหตุ ซึ่งนอกจากเรื่องของลางบอกเหตุแล้ว ฝันเวลาไหนถึงจะเกิดขึ้นจริง

เวลาฝันบอกเหตุ ซึ่งนอกจากเรื่องของลางบอกเหตุแล้ว ฝันเวลาไหนถึงจะเกิดขึ้นจริง

เวลาฝันบอกเหตุ ทำนายความฝัน ฝันนี้จะเป็นจริงหรือไม่ ฝันเวลาไหนแม่นสุด

เวลาฝันบอกเหตุ ว่าด้วยเรื่องของความฝัน ที่มีความเชื่อว่าสามารถเป็นลางบอกเหตุ ล่วงหน้าได้ในหลายๆเรื่อง ซึ่งนอกจากเรื่องของลางบอกเหตุแล้ว ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเวลา ของการฝันด้วยว่าฝันเวลาไหน ถึงจะเกิดขึ้นจริงไปดูกัน

ฝันตอนกลางวัน

หากฝันในช่วงเวลานี้ เชื่อว่าเป็นความฝันที่เกิดจากสิ่งที่เรา เพิ่งพบเจอหรือสิ่งที่เรากำลังจดจ่อมากจนไป ไม่สามารถเป็นลางบอกเหตุได้

ฝันช่วงหัวค่ำ ไม่เกินเวลา 20.00 น.

หากฝันในช่วงเวลานี้ เชื่อว่าฝันนั้นอาจจะเป็นจริง หรือไม่เป็นจริงก็ได้

ฝันช่วง 22.00 – 02.00 น.

หากฝันในช่วงเวลานี้ เชื่อว่าฝันนั้นจะเป็นจริงตามคำทำนาย โดยจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1-3 เดือน

ฝันช่วง 02.00 – ไปจนถึงเช้า

หากฝันในช่วงเวลานี้ เชื่อว่าความฝันจะเกิดขึ้นจริง ภายในระยะเวลา 3 วัน หรือไม่เกิน 15 วัน 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ