เผชิญผลกรรมหนัก กรรมหนักสาหัสที่จะได้รับคืออะไร เมื่อยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืน

เผชิญผลกรรมหนัก กรรมหนักสาหัสที่จะได้รับคืออะไร เมื่อยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืน

เผชิญผลกรรมหนัก ตามความเชื่อของคนไทย คนที่ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืน จะถูกลงโทษด้วยกรรมหนัก ซึ่งผลกรรมนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในชาตินี้หรือชาติหน้า

เผชิญผลกรรมหนัก การยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนนั้น เป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย ควรหลีกเลี่ยงการกระทำเช่นนี้ เพื่อไม่ให้ต้องเผชิญกับผลกรรมที่ตามมา ซึ่งตามความเชื่อของคนไทยคนที่ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืน จะถูกลงโทษด้วยกรรมหนักซึ่งผลกรรมนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในชาตินี้ หรือชาติหน้าขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้กระทำ

ผลกรรมในชาตินี้

 • สูญเสียทรัพย์สิน ผู้ยืมเงินอาจถูกปล้นทรัพย์ ถูกโกง หรือประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียทรัพย์สิน
 • ประสบปัญหาการเงิน ผู้ยืมเงินอาจประสบปัญหาการเงิน หาเงินได้ยาก หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • มีปัญหาสุขภาพ ผู้ยืมเงินอาจเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือประสบอุบัติเหตุจนพิการ
 • มีปัญหาชีวิต ผู้ยืมเงินอาจมีปัญหาชีวิต เช่น ครอบครัวแตกแยก ชีวิตคู่ไม่ราบรื่น หรือประสบปัญหาด้านหน้าที่การงาน

ผลกรรมในชาติหน้า

 • เกิดมายากจน ผู้ยืมเงินอาจเกิดมาในครอบครัวยากจน ลำบากในการหาเลี้ยงชีพ
 • เกิดมาพิการ ผู้ยืมเงินอาจเกิดมาพิการ ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้
 • เกิดมาเป็นคนขี้โกง ผู้ยืมเงินอาจเกิดมาเป็นคนขี้โกง หลอกลวงผู้อื่น
 • เกิดมาเป็นคนชั่วร้าย ผู้ยืมเงินอาจเกิดมาเป็นคนชั่วร้าย กระทำการผิดศีลธรรม

วิธีแก้กรรม หากเคยยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืน สามารถทำได้ดังนี้

 • ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร สามารถทำได้ด้วยการสวดมนต์ แผ่เมตตา หรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
 • ชดใช้หนี้สิน ในกรณีที่ยังสามารถชดใช้หนี้สินได้ ควรรีบชดใช้โดยเร็วที่สุด
 • ทำดีละเว้นความชั่ว พยายามทำดีละเว้นความชั่ว เพื่อสร้างบุญกุศลมาชดเชยกรรมที่ได้ทำไว้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ