เคล็ดลับห้อยพระเครื่อง และสิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ และหลังถอดพระ โดย ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร

เคล็ดลับห้อยพระเครื่อง และสิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ และหลังถอดพระ โดย ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร

เคล็ดลับห้อยพระเครื่อง ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร แนะวิธีการห้อยพระให้ถูกหลัก สิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ และสิ่งที่ควรทำหลังถอดพระ

เคล็ดลับห้อยพระเครื่อง พระเครื่องราง หรือที่เรียกสั้นๆกันว่า พระเครื่อง พระพุทธรูปขนาดเล็ก ที่นิยมเช่าบูชาด้วยความศรัทธา ที่เชื่อว่าพระเครื่องนั้น สามารถปกป้องคุ้มครอง ภัยอันตรายต่างๆ รวมไปถึงเรื่องของโชคลาภ รวมไปถึงพุทธคุณอื่นๆ

เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเครื่อง ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ได้แนะนำในเรื่องของการห้อยพระเครื่อง ให้ถูกหลักว่าการห้อยพระเครื่องนั้น เป็นเรื่องของความยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อความสบายใจ เมื่อตั้งใจทำสิ่งใดแล้ว ก็จะช่วยเสริมความมั่นใจยิ่งขึ้น

จึงไม่มีข้อห้าม หรือข้อกำหนดว่าจะต้องห้อยพระกี่องค์ จำนวนจะต้องเป็นเลขคู่ หรือเลขคี่ ล้วนแล้วแต่ความสะดวกสบายใจของเราทั้งสิ้น สำหรับการเรียงลำดับการห้อยพระเครื่อง นั้น

ตามหลักแล้วจะเรียงตาม เนื้อนาบุญของพระแต่ละองค์ ตามหลักชั้นยศ อายุปี เริ่มจากลำดับแรกสุด คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ ครูบาอาจารย์ สุดท้ายคือ ฆราวาส เช่น พระมหากษัตริย์

4 สิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ

  • ตั้งจิตมั่นอธิษฐาน
  • ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
  • สวดบทคาถาอัญเชิญพระ (สวด 3 จบ) “สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง อรหันตานัญ จะเตเชนะ รักขังพันธามิ สัพพะโส พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ”
  • ขอพรในสิ่งที่ตั้งใจ “ลูก (เอ่ยชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด) ในวันนี้ ขอบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงช่วยดลบันดาลให้ลูกประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ ไว้ด้วยเทอญ”

สิ่งที่ควรทำหลังถอดพระ

สวดบทขอขมาพระรัตนตรัย “อุกาสะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราทัง ขะมะถะ เม ภันเต” ลูก (เอ่ยชื่อตนเอง) ขอขมาโทษที่ได้ล่วงเกินพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในตลอดทั้งวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณที่เมตตา คุ้มครองลูกมาตลอดวัน ขอพระเมตตาคุ้มครองลูกตลอดคืน ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ลูก ตลอดกาลนานเทอญ 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ