อานิสงส์สรงน้ำพระ บทสวดสรงน้ำพระพุทธรูป วันสงกรานต์ 2566

อานิสงส์สรงน้ำพระ บทสวดสรงน้ำพระพุทธรูป วันสงกรานต์ 2566

อานิสงส์สรงน้ำพระ และบทสวดสรงน้ำพระ เสริมความสิริมงคล รับสงกรานต์ 2566 ซึ่งการสรงน้ำพระจะมี 2 แบบคือ

อานิสงส์สรงน้ำพระ ในวันสงกรานต์ นอกจากกิจกรรมสาดน้ำ เล่นน้ำสงกรานต์ หรือรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำกันในช่วงวันสงกรานต์นั่นก็คือ การสรงน้ำพระ ซึ่งการสรงน้ำพระจะมี 2 แบบคือ การสรงน้ำพระพุทธรูป และการสรงน้ำพระภิกษุสามเณร

การสรงน้ำพระพุทธรูป

อาจจะมีการจัดขบวนแห่ หรืออัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ในที่ที่เหมาะสมแล้วสรงน้ำพระ ด้วยน้ำอบแล้วนำมาประพรมที่ องค์พระพุทธรูป หรือถ้าหากที่บ้านมีพระพุทธรูป ก็จะเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปจากหิ้งพระ และนำมาทำความสะอาดก่อน จะเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปไปยังโต๊ะ ที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำการสรงน้ำ

การสรงน้ำพระภิกษุสามเณร

จะใช้รูปแบบเดียวกับการอาบน้ำ นั่นคือการใช้ขันตักรดน้ำที่ฝ่ามือ หรือรดน้ำที่ตัวท่าน และจะมีการถวายผ้าสบง หรือถวายผ้าไตรด้วย สำหรับอานิสงส์ของการสรงน้ำพระนั้น นอกจากจะเป็นการเสริม ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

และครอบครัวให้พบเจอ แต่ความสงบสุขแล้ว เชื่อว่ายังเป็นการชำระล้างจิตใจ ให้ผ่องใสนำสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต ไม่มีเรื่องให้ต้องขุ่นข้องหมองใจ ช่วยให้ผู้ที่สรงน้ำพระมีจิตใจที่ชุ่มชื่น และเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปีใหม่ไทยอีกด้วย

คำกล่าวอัญเชิญพระพุทธรูป มาทำความสะอาด ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

แปลว่า กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

คำกล่าวสรงน้ำพระพุทธรูป ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

แปลว่า เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

บทสวดมนต์