อยากแก้กรรม ทำบุญคนไม่ขึ้น ช่วยเหลือใครไป ก็กลับถูกมองในแง่ร้าย ต้องทำอย่างไร

อยากแก้กรรม ทำบุญคนไม่ขึ้น ช่วยเหลือใครไป ก็กลับถูกมองในแง่ร้าย ต้องทำอย่างไร

อยากแก้กรรม ผู้ที่รู้สึกว่า ทำบุญคนไม่ขึ้น ทำดีพูดดีกับใคร แต่สุดท้ายก็มีเหตุการณ์ ให้เราต้องรู้สึกว่าโดนหักหลัง ต้องทำอย่างไร

อยากแก้กรรม สำหรับผู้ที่รู้สึกว่า ทำบุญคนไม่ขึ้น ทำดีพูดดีกับใคร แต่สุดท้ายก็มีเหตุการณ์ ให้เราต้องรู้สึกว่าโดนหักหลัง ช่วยเหลือใครไป ก็กลับถูกมองในแง่ร้าย ลองทำ 4 วิธีนี้

อภัยทาน

เป็นทานที่ส่งผลดีที่สุด

ให้ทาน

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนเร่ร่อน คนที่ตกกำลังตกทุกข์ได้ยาก

ปล่อยชีวิตสัตว์

ไถ่ชีวิตโค กระบือ หรือปล่ อยปลา

แผ่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

ทุกครั้งที่ทำบุญ ให้แผ่ส่วนกุศลให้กับทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ