สิ่งที่ไม่ควรทำ ในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตา

สิ่งที่ไม่ควรทำ ในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตา

สิ่งที่ไม่ควรทำ ในวันขึ้นปีใหม่ 2566 ซึ่งตามความเชื่อแล้ว เราไม่ควรทำสิ่งใดบ้าง เพื่อเสริมดวงชะตา และเป็นสิริมงคล ถ้าพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลย

สิ่งที่ไม่ควรทำ อีกเพียงไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ วันของการส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 แล้ว นอกจากสิ่งที่ควรทำก่อนสิ้นปี และสิ่งที่ควรทำในวันปีใหม่ ย่อมต้องมี สิ่งที่ไม่ควรทำในวันปีใหม่ด้วย เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตา จะมีสิ่งใดบ้างไปดูกัน

สิ่งที่ไม่ควรทำในวันขึ้นปีใหม่

พูดจาไม่เป็นมงคล พูดจาหยาบคาย พูดโกหก ไม่รักษาสัจจะ (ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น)

ทำในสิ่งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือไม่สามารถทำให้เสร็จได้ ภายใน 1 วัน

ทะเลาะวิวาท เบียดเบียน ล่วงเกิน สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น

ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย

ดื่มเที่ยว จนขาดสติ

ทำร้ายสัตว์ ฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ประจำนักษัตรปีเกิดของตนเอง

ทำจิตใจซึมเศร้า มัวหมอง 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ