วิธีขอพร หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

วิธีขอพร หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

วิธีขอพร หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ ในเรื่องโชคลาภ การงาน การค้าขาย รวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพ จะมีวิธีอย่างไร? ไปดูพร้อมๆกันเลย

วิธีขอพร หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่นับว่าเก่าแก่ที่สุด เลยก็ว่าได้สำหรับหลวงพ่อทันใจนั้น ในแต่ละวัน ก็จะมีผู้คนเดินทางไปขอพร ทั้งในเรื่องของโชคลาภ การงาน การค้าขาย รวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพ หวังพึ่งพาให้พรที่ขอสัมฤทธิ์ผล

วิธีขอพรหลวงพ่อทันใจ

  • จุดธูป 3 ดอก
  • ตั้งนะโมฯ 3 จบ
  • กล่าวคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ”
  • บอกชื่อของเรา ข้าพเจ้าชื่อ…… จากนั้นเล่าเรื่องที่เราจะขอให้ละเอียด
  • เมื่อเสร็จแล้วให้กล่าวกับ หลวงพ่อพระเจ้าทันใจ ขอให้ช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จโดยด่วน เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จแล้ว จะมาถวายดอกมะลิจำนวน (บอกจำนวนที่จะนำมาถวาย จำนวน 50 พวงขึ้นไป) โดยเราจะถวายพวงมาลัย เท่าไรก็ให้กล่าวไป 

สำหรับการขอพรนั้น มีอีกหนึ่งความเชื่อคือ ให้อธิษฐานขอพรเพียงข้อเดียวเท่านั้น เชื่อว่าจะได้พรสมดั่งใจ เมื่อพรสัมฤทธิ์ผล และแก้บนเสร็จสิ้นแล้ว จึงค่อยขอพรอีกครั้ง 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ