วันพระเดือนตุลาคม ปฏิทินวันพระตุลาคม 2566 มีวันไหนบ้าง

วันพระเดือนตุลาคม ปฏิทินวันพระตุลาคม 2566 มีวันไหนบ้าง

วันพระเดือนตุลาคม ปฏิทินวันพระในเดือนตุลาคม 2566 โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ว่าแต่จะมีวันไหนบ้างไปดูพร้อมกันเลย

วันพระเดือนตุลาคม วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ

โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาล ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ) นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่า วันโกน เพราะปกติในวันขึ้น 14 ค่ำ ก่อนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้

ปฏิทินวันพระ วันพระเดือนตุลาคม 2566

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ (วันออกพรรษา) 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ