วันพระพฤศจิกายน 2566 ปฏิทินวันพระมีวันไหนบ้าง เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

วันพระพฤศจิกายน 2566 ปฏิทินวันพระมีวันไหนบ้าง เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

วันพระพฤศจิกายน วันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ว่าแต่จะมีวันใดบ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

วันพระพฤศจิกายน วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม)

โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาล ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่า วันโกน เพราะปกติในวันขึ้น 14 ค่ำ ก่อนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้

วันพระเดือนพฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ (วันลอยกระทง)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ