วัดพระธาตุดอยคำ ไปกราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล ขอพรเรื่องงานเรื่องเงิน ให้ได้แบบทันใจ

วัดพระธาตุดอยคำ วีนนี้จะพาสายมูไปกราบไหว้ หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องขอพร ไม่ว่าจะขอโชค ขอลาภ ขอพรเรื่องงานเรื่องเงิน

วัดพระธาตุดอยคำ สำหรับชาวเชียงใหม่การจะขอโชค ขอลาภ ขอพรเรื่องงานเรื่องเงินให้ได้ แบบทันใจก็คงไม่มีที่ไหน เหมาะไปกว่าหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ สายมูห้ามพลาดขอพรทันใจ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มา 1,400 ปีแล้ว ตั้งแต่อดีตผู้คนจะดั้นด้นเดินขึ้น วัดพระธาตุด้วยจิตแรงกล้า

เพื่อจะขอพรขอสิ่งที่ต้องการ และยังมีทริคเล็กๆอีกว่า ถ้าได้สิ่งที่ต้องการแล้ว ให้ถวายดอกมะลิเป็นการแก้บน เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำมีความสูง จากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว140เมตร

และมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง465เมตร วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาเป็นพันปี วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าทันใจซึ่งมี อายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี ดูบอล

วัดพระธาตุดอยคำ

มาดูถึงประวัติและตำนาน วัดพระธาตุดอยคำ ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง? ไปดูพร้อมๆกันเลย

วัดพระธาตุดอยคำสร้างในปีพ.ศ.1230 สายมูห้ามพลาดขอพรทันใจ รัชสมัยพระนางจามเทวี กษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้าง ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”

พ.ศ.2509 ขณะนั้นวัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบ โบราณวัตถุหลายชิ้นเช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็น ที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว

ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่ง ของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ ทางสายตาก่อนที่จะนำเครื่องบิน ลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ประจำทุกปี โดยยึดถือเอาวันแรม 7ค่ำ 8ค่ำ หลังวันวิสาขบูชาทุกปี เป็นวันสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งถือว่าเป็นวันถวายพระเพลิง พระพุทธศรีระของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8วัน)

ถือเป็นวันสำคัญใน พระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม8ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน6ของไทย) ทางวัดพระธาตุดอยคำ จึงยึดถือเอาวันนี้จัดงาน และพิธีสรงน้ำเพื่อรำลึกนึกถึง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ที่ท่านได้สร้างเผยแพร่ พระพุทธศาสนาเอาไว้ เทือกเขาถนนธงชัย

ด้านทิศตะวันตกบนเทือกเขา เหล่านั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของ องค์พระเจดีย์สำคัญ และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ถึง 2 องค์พระเจดีย์ แต่ละแห่งถูกสถาปนาขึ้นโดย พระมหากษัตริย์ในสมัย หริภุญชัยและล้านนา ตามลำดับ หนึ่งในนั้นคือพระธาตุดอยคำ อยู่บนยอดเขาเล็กๆ

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของตัวเมืองเชียงใหม่เรียกว่า “พระธาตุดอยคำ” เคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์สองผัวเมีย ชื่อ จิคำและตาเขียวมาก่อน ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้เรียกยักษ์ทั้งสองนี้ว่า “ปู่แสะย่าแสะ” ปู่แสะย่าแสะมีลูก 1 คน ชื่อว่า “สุเทวฤๅษี” เหตุที่ได้ชื่อว่าดอยคำ

เนื่องจากศุภนิมิตที่ยักษ์ทั้งสอง ได้รับพระเกศาธาตุจากพระพุทธเจ้า เกิดฝนตกหนักหลายวัน ทำให้น้ำฝนเซาะและพัดพา แร่ทองคำบนไหล่เขา และลำห้วยไหลลงสู่ปากถ้ำ เป็นจำนวนมากจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “ดอยคำ” จากตำนานหลายฉบับได้กล่าวว่า วัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก

เทวดาได้นำพระเกศาธาตุ ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแก่ ปู่แสะและย่าแสะ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาเป็นพันปี นำขึ้นมาฝังและก่อสถูปไว้บนดอยแห่งนี้ และต่อมาในปีพ.ศ.1230 เจ้ามหันตยศและเจ้าอนันตยศ สองพระโอรสแฝดของ พระนางจามเทวีแห่งหริภุญชัย ได้ขึ้นมาก่อเจดีย์ครอบ พระสถูปเกศานั้นไว้

หลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำ มีชื่อเสียงมากในเรื่องของ ความศักดิ์สิทธิ์

วัดพระธาตุดอยคำ

หลวงพ่อทันใจ เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมาก ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาเป็นพันปี จากการอธิษฐานขอพร ทั้งในเรื่่องของการขอโชคลาภ ทั้งจากการค้า การงาน หรือการเสี่ยงโชคต่างๆ หลายต่อหลายครั้ง ที่มีผู้เดินทางมาขอพร

บนบานแล้วประสบความสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวาย ดอกมะลิเพื่อแก้บน โดยสักการะขอพรพระเจ้าทันใจ ของวัดพระธาตุดอยคำ สามารถทำได้โดยวิธีการต่อไปนี้ คือ

  • 1. จุดธูป 3 ดอก
  • 2. ท่องคาถาที่อยู่บนป้ายด้านข้าง องค์พระเจ้าทันใจ
  • 3. เอ่ย ชื่อ และ นามสกุล ของท่าน
  • 4. ขอพรที่ท่านต้องการ ได้ทุกเรื่องโดยระบุ เรื่องให้ชัดเจน ครั้งละ 1 เรื่อง

เมื่อสำเร็จแล้ว สามารถนำดอกมะลิมาแก้บนได้ ที่วัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้ แล้วจึงขอเรื่องใหม่ได้ โดยระบุจำนวนของดอกมะลิให้ชัดเจน และต้องไม่ต่ำกว่าตั้งแต่ 50 พวงขึ้นไป ตามแต่เรื่องที่ท่านขอ

โดยท่านไม่จำเป็นต้องกำหนด วันสำเร็จเพราะพระเจ้าทันใจ มีกำหนดระยะเวลาเอาไว้ภายใน 3 เดือน ดอกมะลิท่านจะต้องนำมาเอง เนื่องจากทางวัดพระธาตุดอยคำ ไม่มีจำหน่าย

เพราะทางวัดพระธาตุดอยคำ สายมูห้ามพลาดขอพรทันใจ ไม่สามารถทราบถึงจำนวน ที่ท่านได้บนเอาไว้ว่า เป็นจำนวนกี่พวง นอกจากนี้การแก้บนท่านยังสามารถ ให้ผู้อื่นนำดอกมะลิมาแก้บน แทนได้

วิธีการเดินทางมายังวัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ อยู่บนถนนหมายเลข 108 ถนนเชียงใหม่-หางดง สุเทพ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สายมูห้ามพลาดขอพรทันใจ ซึ่งการเดินทางไป วัดพระธาตุดอยคำนั้น มีวิธีอยู่ 3 วิธีคือ ขับรถเข้าเส้นถนนเลียบ คลองชลประทาน แยกจากถนนเชิงดอยที่อยู่บริเวณ ตลาดต้นพะยอม อยู่ทางทิศใต้ประมาณ 5–6กิโลเมตร

จะเห็นวัดอยู่ทางด้านขวามือ ขับรถไปตามถนนเชียงใหม่-ฮอด อยู่ที่ระยะทางประมาณ 7–9กิโลเมตร โดยมาจากสี่แยกสนามบิน จะเห็นทางแยกเลี้ยวขวา ไปยังศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่7 ให้ขับเข้าไปอีกประมาณ 4กิโลเมตร ขับรถไปตามสี่แยกสะเมิง ถนนเชียงใหม่–หางดง

ขับไปตามเส้นคลองชลประทาน จเห็นป้ายไปตำบลแม่เหียะ เส้นเดียวกันกับ สวนราชพฤกษ์ ศูนย์วิจัยเกษตรนั่นเอง ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากทางขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยคำ เป็นทางขึ้นเขามีความแคบ และบางครั้งก็มีรถวิ่งสวนกัน อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

ด้วยความที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ บรรยากาศรอบๆ วัดพระธาตุดอยคำจึงโอบล้อม ด้วยธรรมชาติและป่าเขา อีกทั้งยังมีจุดชมวิวตรงระเบียงวัด ทำให้เห็นทิวทัศน์ ของบ้านเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน

ยิ่งถ้าไปในช่วงปลายฝนต้นหนาว วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาเป็นพันปี ถึงหน้าหนาวอากาศบนนี้ ก็จะมีความเย็นสบาย เหมาะแก่การมาไหว้พระทำบุญ ทำจิตใจให้สงบ ร่มเย็นจริงๆ

วัดพระธาตุดอยคำกับ ปูแสะย่าแสะ

นอกจากพระธาตุดอยคำ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาเป็นพันปี พระรอดหลวง และพระสามหมอแล้ว ก็ยังมีรูปยักษ์ 2 ตนที่มีความเกี่ยวข้องกับ วัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้เช่นกัน ตามตำนานแล้ว ดอยคำ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์ ผัวเมีย2ตน ชื่อว่า จิตา และ ตาเขียว แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเรียกกันว่า ปู่แสะและย่าแสะ

มีอยู่วันหนึ่ง เทวดาได้นำพระเกศาธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปให้กับปูแสะและย่าแสะเพื่อ เก็บรักษาโดยฝังไว้บนดอยคำ และก่อสถูปครอบทับเอาไว้ จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ.1230

ที่พระโอรสทั้ง 2 พระองค์ของพระนางจามเทวี มาพบเข้าจึงทรงโปรดให้สร้าง เจดีย์ครอบสถูปไว้อีกชั้นหนึ่ง กลายเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สายมูห้ามพลาดขอพรทันใจ ประจำเมืองเชียงใหม่คู่กับ พระธาตุดอยสุเทพ ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ วัดพระธาตุดอยคำ ไปไม่ไกลนี่เอง

cradit : www.google.com