วัดจุฬามณี หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่มีประวัติ ความเป็นมาหลายร้อยปีของ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วัดจุฬามณี วันนี้จะพาสายมูเตลู ไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ ที่มีประวัติมาอย่างยาวนานกว่า 300 ปี ในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดจุฬามณี วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ที่สันนิษฐานว่า ท้าวแก้วผลึก (น้อย) นายตลาดบางช้าง ต้นวงศ์ราชนิกูล บางช้างเป็นผู้สร้างขึ้น สามสิ่งที่อยู่คู่วัดซึ่งเป็นไฮไลต์ กราบสักการะสังขารหลวงพ่อเนื่อง ที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด เมื่อมาเยือนวัดนี้

ได้แก่ 1. สังขารไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่อง โกวิท อดีตเจ้าอาวาส 2. อุโบสถจตุรมุขหินอ่อนที่มีความสวยงาม โดยอุโบสถหลังนี้มีขนาดกว้าง 40เมตร ยาว 80เมตร ปูพื้นด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ภายประดิษฐานพระประธานบนฐานสูง บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุก

เป็นภาพตราพระราชลัญจกร ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนภาพเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆ นอกจากนี้บริเวณฝาผนังโดยรอบพระอุโบสถ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

และนิทานชาดกที่ประณีต ฝีมือของจิตรกรหญิงนิตยา ศักดิ์เจริญ ซึ่งใช้เวลาในการวาดนานถึง6ปี 3. องค์ท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวเวสสุวัณ วัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาที่มีสี่ภาค รวมทั้งคาถาขอพร และร้านขายขนมทองม้วน สูตรโบราณที่สืบทอดวิธีการทำ มาแต่ดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้าวัด เว็บดูบอลสดฟรี

วัดจุฬามณี

มาดูถึงประวัติของ วัดจุฬามณี ว่ามีความเป็นมาอย่างไร? ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

วัดจุฬามณี เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดแม่เจ้าทิพย์ วัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก สร้างมาแต่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2172–2190 ตามประวัติว่าท่านท้าวแก้วผลึก (น้อย) ธิดาคนหนึ่งของท่านพลาย ซึ่งเป็นนายตลาดบางช้าง

มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขนอนตลาด ต้นวงศ์ราชนิกูลบางช้าง เป็นผู้สร้าง ในช่วงสงครามกรุงศรีอยุธยากับพม่า ท่านนาค (ต่อมาได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี) พระอัครชายาเดิมใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะทรงครรภ์แก่

ได้หลบซ่อนพม่าอยู่ในป่าทึบ หลังวัดจุฬามณีต่อมาได้มีประสูติการ ท่านฉิม (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) คาดว่าสถานที่ประสูติน่าจะใกล้ต้นจันทน์ อันเป็นนิวาสถานหลังเก่าของ ท่านเศรษฐีทอง อีกทั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ (แก้ว)

พระพี่นางองค์ที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก็ได้หลบภัยพม่ามาอาศัยอยู่กับ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วย กำลังอยู่ในระหว่างทรงพระครรภ์แก่ และได้มีพระประสูติการพระธิดา กราบสักการะสังขารหลวงพ่อเนื่อง ในป่าหลังวัดจุฬามณีด้วยเช่นกัน คือสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

วัดจุฬามณีเคยรุ่งเรืองในสมัย ท่านพระอธิการเนียม เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 2 ท่านตั้งโรงเรียนสอนหนังสือไทย และหนังสือขอมขึ้นในวัดจุฬามณี เมื่อสิ้นท่านไปเสียแล้วในราวปี พ.ศ.2459 วัดอยู่ในสภาพเกือบเป็นวัดร้าง มีพระจำพรรษาอยู่เพียงไม่กี่รูป จนวัดเสื่อมสภาพทรุดโทรม ปรักหักพังเสียเป็นส่วนใหญ่

กำนันตำบลปากง่าม (ปัจจุบันคือตำบลบางช้าง) ขออาราธนาพระอาจารย์แช่ม โสฬส ซึ่งเป็นพระลูกวัดจำพรรษา อยู่ในวัดบางกะพ้อม มาปกครองวัดให้เจริญรุ่งเรือง ในสมัยหลวงพ่อแช่ม ท่านได้ริเริ่มปลูกสร้างเสนาสนะสงฆ์ และสร้างศาลาการเปรียญ จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ.2463

หลังจากนั้นพระเนื่อง โกวิโท ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส สืบต่อไปซึ่งต่อมาก็คือ พระครูโกวิทสมุทรคุณ (เนื่อง โกวิโท) จนเมื่อวันที่ 23พฤษภาคม พ.ศ.2510 หลวงพ่อเนื่อง สร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่า ที่เสื่อมโทรมต่อจากนั้น พระอาจารย์อิฏฐ์ ภทฺทจาโร ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี

ด้วยวัยเพียง 32 ปี กราบสักการะสังขารหลวงพ่อเนื่อง ท่านได้สร้างอุโบสถของ หลวงพ่อเนื่องที่ยังค้างอยู่ ปูพื้นอุโบสถชั้นบนสุด ที่ยังค้างอยู่ด้วยหินหยก จากการาจี ประเทศปากีสถาน จนแล้วเสร็จ

วัดจุฬามณี

เสริมโชคให้สำเร็จ สมปรารถนาที่วัดจุฬามณี กับการไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ตามความเชื่อ “ท้าวเวสสุวรรณ” หรือที่ภาษาพราหมณ์เรียก “ท้าวกุเวร” มีลักษณะเป็นยักษ์ และถือตะบองไว้ในมือ และเป็นหนึ่งในท้าวโลกบาล ผู้รักษาคุ้มครองโลกทั้ง 4ทิศ กราบสักการะสังขารหลวงพ่อเนื่อง ทั้งยังคอยคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ ไม่ให้ยักษ์และสิ่งชั่วร้ายมารังควาน ถือว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพ

ที่คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย ขจัดสิ่งชั่วร้าย รวมถึงให้พรเรื่องโชคลาภ และความมั่งคั่งร่ำรวย ด้วยเหตุนี้เองผู้คนจำนวนไม่น้อย จึงเลือกเดินทางไปไหว้พระขอพร กับท้าวเวสสุวรรณช่วงเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์ หรือวันหยุดตามที่แต่ะละคนสะดวก ปัจจุบันมีวัดดังให้ได้เดินทาง ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

เพื่อเสริมมงคล วัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก ช่วยผ่อนหนักเป็นเบา เปลี่ยนสถานการณ์ร้ายๆ ให้กลายเป็นดีทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยหนึ่งในวัดดังที่ผู้มีศรัทธา เดินทางไปสักการะขอพร ท้าวเวสสุวรรณ อย่างเนืองแน่นก็คือ วัดจุฬามณี ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก รูปปั้นท้าวเวสสุวรรณโณ ของที่วัดจุฬามณีนั้นจะแตกต่าง ออกไปจากวัดอื่นเพราะ จะมีอยู่ด้วยกันถึง 4 ปางด้วยกัน

  • เริ่มต้นที่ “ปางพรหมาสูติเทพ” เป็นองค์ปูนปั้นประทับนั่งสีขาว ประทานพรในเรื่องของโชคลาภ การงาน และการเงิน
  • ต่อด้วย “ปางจาตุมหาราช” หรือ “ปางยักษ์” ซึ่งตั้งเด่นอยู่กึ่งกลางทั้งสี่ปาง โดยปางนี้จะประทานพรให้ผู้ที่ศรัทธา ในเรื่องของการขจัดสิ่งชั่วร้าย คุ้มครองให้แคล้วคลาด สำหรับใครตกปีชง หรือรู้สึกว่ากำลังดวงตกอยู่ แนะนำให้มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณปางยักษ์นี้
  • ปางที่ 3 คือ “ปางเทพบุตรสูติเทพ” หรือที่นิยมเรียกกันว่า “หน้าเทพ” เป็นองค์สีทองอร่าม ประทานพรในเรื่องของความรัก เมตตามหานิยม
  • ปิดท้ายคือ “ปางมนุษย์” ปางนี้จะช่วยให้ดำเนินชีวิตราบรื่น ทำสิ่งใดไม่มีอุปสรรค

สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของ หลวงพ่อเนื่อง โกวิท สถานที่สำคัญภายในวัด

หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท (พระครูโกวิทสมุทรคุณ) วัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก อดีตเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมาก ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม หลวงพ่อแช่ม วัดจุฬามณี หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ฯลฯ พระอารามหลวงของจังหวัดนครปฐม

จึงไม่แปลกใจในความรู้ ความสามารถ และความเข้มขลังในสายพุทธาคม ที่หลวงพ่อเนื่องท่านได้สืบทอดมาจาก พระเกจิอาจารย์ผู้แก่กล้า สามารถหลายๆท่าน เมื่อท่านได้ละสังขาร ก็ปรากฏรื่องที่น่าอัศจรรย์ขึ้น นั่นคือสรีระของ “หลวงพ่อเนื่อง” ท่านกลับไม่เน่าเปื่อยคงอยู่ในสภาพเดิมๆ ประดิษฐานอยู่ในโลงแก้ว

กราบสักการะสังขารหลวงพ่อเนื่อง ตั้งไว้บนมณฑปให้ผู้ศรัทธา ได้กราบไหว้ศาลาหลวงปู่เนื่อง เป็นศาลาที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ฝาผนังด้านในลงรักปิดทอง เป็นเรื่องทศชาติชาดก ส่วนที่อยู่เหนือทางเข้า เป็นลายรดน้ำเรื่องนารายณ์สิบปาง นอกจากนั้นวัดยังมีองค์ท้าวเวสสุวรรณ ประดิษฐานอยู่ ณ ลานกลางแจ้งหน้าวัด

วัดจุฬามณีกับความสำคัญของ อุโบสถจตุรมุข

อุโบสถจตุรมุข หินอ่อน 3 ชั้น กว้าง 40เมตร ยาว 80เมตร กราบสักการะสังขารหลวงพ่อเนื่อง ประตูหน้าต่างด้านในแกะสลัก เป็นลายไทย ส่วนด้านนอกเป็นงานฝีมือสมุกรักฝังมุก มีอัลลอยด์ลายดอกไม้เถา ทุกประตูและหน้าต่าง และหน้าต่างด้านนอกมี รูปเทพประจำทิศเป็นอัลลอยด์ ด้านในแกะสลักเป็นลายไทย

และเรื่องราวในนิทานชาดก นอกจะเป็นงานฝีมือสมุกรักฝังมุก ภาพตราพระราชลัญจกรของ รัชกาลที่ 1–9 พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตราแผ่นดิน ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก