ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ และวันที่ห้ามตั้งศาลพระภูมิ จะมีวันใดบ้างมาเช็กดูกันเลย

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ และวันที่ห้ามตั้งศาลพระภูมิ จะมีวันใดบ้างมาเช็กดูกันเลย

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ มาดูกันว่าฤกษ์ในการตั้งศาล และวันที่ห้ามตั้งศาล คือวันใดบ้าง

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านที่เชื่อว่า จะช่วยให้ความคุ้มครองคนในบ้าน ให้อยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัย และยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการให้โชคลาภด้วย ซึ่งการที่จะตั้งศาลพระภูมินั้น ก็จะมีการดูฤกษ์ วัน ในการจัดตั้งศาลด้วย มาดูกันว่าฤกษ์ในการตั้งศาล และวันที่ห้ามตั้งศาลคือวันใด

โดยปกติแล้ว ฤกษ์วันในการตั้งศาลจะดูโดยอาจารย์ หรือโหราจารย์ที่มีความรู้ในวิชาโหราศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเป็นผู้กำหนดวันให้ หรือจะต้องตรวจดูวันที่เป็นสิริมงคลประจำปีนั้นๆ อีกทางหนึ่งโดยวันที่ควรตั้งศาลพระภูมินั้น ควรจะเป็นวันข้างขึ้น หรือข้างแรม 2, 4, 6, 9, 11 ค่ำ

ฤกษ์ที่นิยมยกศาลพระภูมิจะมีด้วยกันอยู่ 4 ฤกษ์ คือ

ภูมิปาโลฤกษ์ (ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ของพระภูมิโดยเฉพาะ) คือฤกษ์ที่ 4, 13, 22

เทวีฤกษ์ (ฤกษ์นางพญา เสน่ห์นิยม) คือฤกษ์ที่ 6, 15, 24

มหัทธโนฤกษ์ (ฤกษ์คหบดีผู้มั่งคั่ง) คือฤกษ์ที่ 2, 11, 20

ราชาฤกษ์ (ฤกษ์ผู้ยิ่งใหญ่สูงส่ง) คือฤกษ์ที่ 8, 17, 26

ส่วนวันที่ห้ามยกศาล มีดังนี้

วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เดือน 1, 5, 9

วันพุธ และวันศุกร์ เดือน 2, 6, 10

วันอังคาร เดือน 3, 7, 11

วันจันทร์ เดือน 4, 8, 12 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ