พญายมราช เทพเจ้าแห่งนรก และความตาย ผู้พิพากษาดวงวิญญาณมนุษย์

พญายมราช วันนี้จะพามารู้จักกับ ราชาผู้เป็นใหญ่ในปรโลก ผู้ที่คอยลงโทษดวงวิญญาณ ที่อยู่ในขุมนรก

พญายมราช หรือ ท่านพญายม ในจินตนาการของคนส่วนใหญ่ มักจะมองว่าดูดุร้าย น่ากลัว น่าเกรงขาม จากเรื่องราวในอดีตที่เคยผ่านตา ในภาพยนตร์หรือละคร ซึ่งจะเห็นว่าพญายมนั้น คอยลงโทษดวงวิญญาณ

ที่อยู่ในขุมนรก แต่แท้จริงแล้วในพระสูตร ที่มีชื่อว่า เทวทูตสูตร กล่าวว่าพญายมราชเป็นเทวดา ผู้ทรงธรรมและพยายามช่วย ให้วิญญาณเข้าใจในสัจจธรรมชีวิต ไม่ได้เป็นจอมมารโหดร้าย อย่างที่ใครๆคิด

วันนี้จึงขอพาไปทำความรู้จัก ประวัติพญายมราช ว่าท่านยมคือใคร มีหน้าที่อะไร และถ้าอยากบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรให้อายุยืน ป้องกันภัยอันตราย ต้องทำอย่างไรบ้าง อนิเมะ

พญายมราช

มาดูถึงประวัติ พญายมราช หรือ ท่านยม ว่ามีความเป็นมาอย่างไร? ไปดูพร้อมๆกันเลย

พญายมราช คือ เทพเจ้าแห่งนรกและความตาย ที่ปรากฏในหลักความเชื่อ ของหลายวัฒนธรรม โดยตำนานตามศาสนาของอินเดีย มีอยู่ว่า “ยมราช” เป็นบุตรของพระอาทิตย์ กับ พระนางศรัณยา มีชื่อเดิมว่า ยม เป็นเทพแห่งความตาย ปกครองยมโลกและนรก

ทำหน้าที่พิพากษาอย่างเป็นธรรม และมอบผลกรรมแก่วิญญาณ ของสัตว์และมนุษย์ คำตัดสินของพญายม เป็นการชี้ขาดโทษหนัก โทษเบา จะต้องชดใช้กรรมในนรก หรือได้ขึ้นสวรรค์ พระยม มีอาวุธวิเศษคือบ่วงยมบาศ และกระบองยมทัณฑ์

ที่สามารถมอบความตาย ให้แก่ทุกสรรพชีวิต บางตำนานเล่าว่า พระยมเป็นมนุษย์คนแรกบนโลก ที่ตายไปจากโลก ได้รับรู้เรื่องราวหลังความตาย จึงได้ทำหน้าที่ เป็นผู้ควบคุมวิญญาณทั้งหลาย และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ ฤๅษีนจิเกตัส

อีกตำนานก็กล่าวว่า พระยมเคยเกิดเป็นกษัตริย์ กรุงโกศัมพี แคว้นไวศาลี ทรงฝักใฝ่ในการทำสงคราม ก่อนตายทรงอธิษฐานให้ได้เกิด เป็นเจ้านรก เมื่อตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็น พระยม แต่ยังต้องรับกรรมโดยการ ดื่มน้ำทองแดงวันละ 3 เวลา

เมื่อสิ้นกรรมแล้วจะได้เกิดใหม่ เป็นท้าวสมันตราช พระยมเป็นสาวกเอกของทั้ง พระศิวะและพระวิษณุ ทั้งยังมีอีกหลายพระนาม เช่น ธรรมราช พระกาล พระมัจจุราช พระมฤตยูราช พระภัยโลจนะ

สำหรับศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาท ถือว่า พระยมมีชาติกำเนิดเป็นเทวดา ในชั้นจาตุมหาราชิกา อยู่ใต้ปกครองของท้าวทตรถ หนึ่งในผู้ปกครองสวรรค์ พระยมมิใช่แค่ชื่อเทพเจ้า แต่เป็นตำแหน่ง อันได้แก่ พระยมในมหานรก 32 พระองค์ พระยมในยมโลกียนรก 320 พระองค์

และพระยมองค์ประธานในยมโลกอีก 1 พระองค์ รวมแล้วมีพระยมทั้งสิ้นถึง 353 พระองค์ ส่วนลัทธิข้างจีนฝ่ายมหายานว่า พญายมเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง ทำหน้าที่พิพากษา แก่ดวงวิญญาณทั้งหลาย แต่ทางลัทธิเต๋าว่าพระยม มีทั้งหมด 10 พระองค์

ยมทูต คือ เจ้าหน้าที่ผู้นำวิญญาณคนตาย จากโลกมาสู่ยมโลก ในศาสนาพุทธ ยมทูต เป็นเทวดาในชั้น จาตุมหาราชิกา ประเภทกุมภัณฑ์ ทำหน้าที่เพียงควบคุมวิญญาณ ไม่ได้มีหน้าที่ลงโทษ

แต่ในศาสนาฮินดู ยมทูต เป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีนิสัยดุร้าย เป็นบริวารของพระยม ทำหน้าที่ทั้งควบคุมวิญญาณ และลงโทษวิญญาณบาปทั้งหลาย ตามผลกรรมของพวกเขา พระนางพญา

ลักษณะของพญายมราช ในคติไทย

ลักษณะของพระยม ในคติไทย เป็นเทพบุรุษมีกายสีแดง ดังแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ มี ๒ กร ทรงบ่วงบาศ และไม้เท้าหัวกะโหลกเป็นอาวุธ สวมมงกุฎน้ำเต้า สวมอาภรณ์สีแดง ทรงเครื่องประดับด้วยทองคำ และทองแดง ทรงกระบือเป็นพาหนะ

ในคติฮินดู เป็นเทพบุรุษมีกายสีแดง บ้างก็ว่าสีดำ รูปร่างใหญ่โต กำยำล่ำสัน นัยน์ตาสีแดงที่เป็นภัย หากจ้องมองสิ่งใดด้วยความโกรธ สิ่งนั้นจะวินาศ มีขาพิการ มี ๔ กร ทรงบ่วงยมบาศ กระบองยมทัณฑ์ ตรีศูล ขอช้าง ฯลฯ สวมมงกุฎทองคำ มีรัศมีสีแดง สวมอาภรณ์สีแดงและสีดำ

ทรงเครื่องประดับด้วยทองคำ และทองแดง ประทับนั่งบนดอกบัว ทรงกระบือเป็นพาหนะ พระยม ยังมีนามอื่นๆอีก อาทิ เช่น พระธรรมราช,พระกาล,พระมัจจุราช,พระมฤตยูราช,พระเปรตราช,พระภยังกร,พระมหิเษส,พระทัณฑธร,พระนรกธีศะ,พระปิตฤปติ,พระอันตกะ,พระภัยโลจนะ ฯลฯ

พระยม ในคติไทย เมื่อประทับบัลลังก์ จะมีเจ้าหน้าที่บัญชีอยู่เคียงคู่ 2 องค์ คือ พระสุวรรณเลขา จดบัญชีบุญลงในบัญชี แผ่นทองสุก และพระสุวานเลขา จดบัญชีบาป ลงในบัญชีหนังสุนัข

ในคติฮินดู พระยมมีวิมาน ชื่อ กาลีจิ สร้างจากทองแดงและเหล็ก ประทับบัลลังก์ ชื่อ วิจานภู จะมีพระจิตรคุปต์เป็นผู้ตรวจดูบัญชี นอกจากนี้พระยมยังมีบริวารอื่นๆอีก อาทิ เช่น พระกาฬ เทพผู้ส่งสารแห่งความตาย ยมทูตองครักษ์ 2 ตน ชื่อ มหาจัณฑะ และ กาลปุรสุษะ

และยังมีสุนัข 2 ตัว ชื่อ สามะ เป็นสุนัขดำ และสวละ เป็นสุนัขด่าง แต่ละตัวมี 4 ตา มีรูจมูกกว้าง ทำหน้าที่เฝ้าประตูยมโลก และเหล่ายมทูตและยมบาล อีกทั้งเหล่ากา นกฮูก นกแสก ล้วนเป็นบริวารของพระยม พระยมเมื่อเทียบกับความเชื่อ ทางตะวันตกแล้ว เทียบได้กับเฮดีสตามเทพปกรณัมกรีก และออร์กัสตามเทพปกรณัมโรมัน

พญายมราชกับพระคาถาบูชา 

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดว่า “ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุตติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ” สามารถสวดภาวนาบูชาบทนี้ โดยไม่ต้องใช้ธูปได้ เเต่ถ้าต้องการไหว้บูชา แบบใช้ธูปหรือเพื่อถวายของไหว้ ให้จุดธูปดำ 2 ดอก

  • สวด 2 จบ ขับไล่คุณไสย ภูติผี วิญญาณติดตาม
  • สวด 5 จบ ไหว้เพื่อทำบุญให้คนตาย
  • สวด 7 จบ ขอเรื่องสุขภาพ รอดจากภาวะป่วยหนัก แคล้วคลาดเภทภัย อุบัติเหตุ
  • สวด 8 จบ ขอโชคลาภ เงินทอง ร่ำรวย ค้าขาย
  • สวด 9 จบ ขอความก้าวหน้า ความสำเร็จ
  • สวด 11 จบ ขอให้ช่วยแก้ของ คุณไสย
  • สวด 39 จบ บนหรือขอความช่วยเหลือเร่งด่วน