ผิดวิธี การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผิดวิธี จะเกิดเรื่องจนถึงขนาด ทำให้ชีวิตวิบัติได้เลยจริงหรือ

ผิดวิธี การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผิดวิธี จะเกิดเรื่องจนถึงขนาด ทำให้ชีวิตวิบัติได้เลยจริงหรือ

ผิดวิธี เหล่าสายมู ที่เชื่อในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วางของบูชาไม่ถูกต้อง ถูกตำแหน่ง สิ่งเหล่านี้จะเป็นอะไรหรือไม่

ผิดวิธี เชื่อว่าหนึ่งในความกังวล ของเหล่าสายมูที่เชื่อในเรื่อง ของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คงจะมีความกังวลว่า หากเราไม่ได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในแบบที่หลายๆ คน ปฏิบัติกัน

เช่น อาจหันไหว้ผิดทิศ หรืออาจวางของบูชาไม่ถูกต้อง ถูกตำแหน่ง สิ่งเหล่านี้จะเป็นอะไรหรือไม่ จะเกิดเรื่องร้าย หรือจะเกิดเรื่องจนถึงขนาดทำ ให้ชีวิตวิบัติได้เลยจริงหรือ สำหรับในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่แล้ว

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาส่วนใหญ่ จะเป็นเทพ อยู่ในชั้นเทพ เทวดา ดังนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพ หรือเทวดา จะไม่มีการบูชาแล้วชีวิตจะวิบัติ หากการกระทำดังกล่าว เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจ หรือความไม่รู้

ให้ดูเจตนาจากการกระทำ ของตัวเราเป็นหลัก และสิ่งที่ขอพร หากเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ขัดต่อจริยธรรมต่างๆ ซึ่งหากเราเป็นคนที่คิดดี ทำดี บูชาสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ แน่นอน 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ