ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2566 เป็นวันที่มีกำหนดตาม ปฏิทินจันทรคติ

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2566 เป็นวันที่มีกำหนดตาม ปฏิทินจันทรคติ

ปฏิทินวันพระ วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชน เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์

ปฏิทินวันพระ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาล ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

นอกจากนี้ในประเทศไทย ยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่า วันโกน เพราะปกติในวันขึ้น 14 ค่ำ ก่อนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้

ปฏิทินวันพระเดือนเมษายน 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ (วันสงกรานต์)

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ดูดวง