บทสวดแก้ฝันร้าย ทำลายสิ่งอัปมงคล ที่จะเข้ามาในชีวิตให้หายสิ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสิริมงคล

บทสวดแก้ฝันร้าย ทำลายสิ่งอัปมงคล ที่จะเข้ามาในชีวิตให้หายสิ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสิริมงคล

บทสวดแก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดี ใครที่ฝันร้ายและกังวลว่า จะเกิดเรื่องไม่ดีกับตัวเอง หรือคนใกล้ตัว วันนี้มีบทสวดแก้ฝันร้าย มาฝากกัน

บทสวดแก้ฝันร้าย สำหรับใครที่ฝันร้ายบ่อยๆ คนโบราณเชื่อว่าให้สวด “อภัยปริตร” เพื่อสวดบูชาให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง ซึ่งมีอานุภาพช่วยแก้ลางร้าย เหตุร้าย ฝันร้าย ทำลายสิ่งอัปมงคลที่จะเข้ามา ในชีวิตให้หายสิ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสิริมงคล ให้กับตัวเองด้วย

บทสวด คาถาอภัยปริตร (ยันทุน) ตั้งนะโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ