บทสวดมนต์ ประจำวันเกิดสำหรับ คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) เสริมมงคลให้กับตัวเองทุกวัน

บทสวดมนต์ ประจำวันเกิดสำหรับ คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) เสริมมงคลให้กับตัวเองทุกวัน

บทสวดมนต์ สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน เพื่อให้จิตใจผ่องใส เสริมมงคล ให้มีสติอยู่กับตัว เสริมโชคให้ตัวเอง

บทสวดมนต์ บทสวดมนต์สำหรับ คนที่เกิดวันพุธกลางคืน ชวนทุกคนมาเสริมมงคล ให้กับตัวเองทุกวัน ด้วยการสวดมนต์ประจำวันเกิด เพื่อให้จิตใจผ่องใส เสริมมงคล

ให้มีสติอยู่กับตัว เสริมโชคให้ตัวเองตามความเชื่อ โดยบทสวดประจำวันเกิด มีความเกี่ยวเนื่องกับพระประจำวันเกิด โดยวันนี้ก็เป็นบทสวดสำหรับ คนเกิดวันพุธกลางคืน

สำหรับวันพุธกลางคืน พระประจำวันเกิดคือ ปางปาลิไลยก์ เป็นพระพุทธรูปอยู่อิริยาบถ ประทับนั่งบนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุ (เข่า)

พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุ มีรูปช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ และ อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย เชื่อว่าหากบูชาจะเป็นการเสริมมงคล เสริมสติให้อยู่กับตัวเรา

บทสวดมนต์บูชาพระ วันพุธกลางคืน (สวดวันละ 12 จบ)

กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโบ อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฎฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติฯ 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ