บทสวดถวายน้ำหิ้งพระ คำอธิษฐานถวายน้ำหิ้งพระ เสริมมงคลชีวิต

บทสวดถวายน้ำหิ้งพระ คำอธิษฐานถวายน้ำหิ้งพระ เสริมมงคลชีวิต

บทสวดถวายน้ำหิ้งพระ เชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้น ในทุกๆด้านทั้งเสริมเรื่องโชคลาภ การงาน การเงิน รวมทั้งได้รับอนิสงส์ต่างๆ

บทสวดถวายน้ำหิ้งพระ การถวายน้ำหิ้งพระ นั้นเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีการบูชาพระพุทธรูปในบ้านนิยมทำกันอย่างสม่ำเสมอ โดยเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้านทั้งเสริมเรื่องโชคลาภ การงาน การเงิน รวมทั้งได้รับอนิสงส์ต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

โดยการถวายน้ำหิ้งพระนั้นมีการกำหนดวิธีการถวายน้ำหิ้งพระ พร้อมช่วงเวลาที่เหมาะสมไว้แล้ว รวมถึงคำแนะนำในการเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระ อย่างไรก็ตามการถวายน้ำหิ้งพระ ก็ยังมีในเรื่องของบทสวดถวายน้ำหิ้งพระ คำอธิษฐานถวายน้ำหิ้งพระ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ถวายน้ำหิ้งพระพบเจอแต่เรื่องราวดีๆ ในชีวิต

บทสวดถวายน้ำหิ้งพระ คำอธิษฐานถวายน้ำหิ้งพระ

อะระหะตาทีหิ นะวะคุเณหิ

สะมันนาคะตัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิมัง อุทะกัง เทมิ

พร้อมคำกล่าว “ข้าพเจ้าขอถวายน้ำฉันนี้ แด่องค์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

บทสวดมนต์