ท้าวเวสสุวรรณ บันดาลโชคลาภ ดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมา มีอำนาจวาสนา

ท้าวเวสสุวรรณ วันนี้จะพามารู้จัก เทพเจ้าแห่งอสูรยักษ์ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

ท้าวเวสสุวรรณ หากพูดถึง “ท้าวเวสสุวรรณ” แล้ว เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเติบโตมาพร้อมกับ ความทรงจำเกี่ยวกับท่านในวัยเด็ก เนื่องจากตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว คนไทยนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณ รวมถึงสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ไม่ให้มารังควานเด็ก

ซึ่งยักษ์ในรูปนั้นก็คือ ท้าวเวสสุวรรณ นั่นเองนอกจากท้าวเวสสุวรรณ จะช่วยปัดเป่าวิญญาณร้าย สิ่งชั่วร้าย รวมถึงสิ่งอัปมงคลทั้งหลายแล้ว ท่านยังช่วยบันดาลโชคลาภ ดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมา มีอำนาจวาสนา ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เจริญในลาภยศ และนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวผู้บูชาด้วย หากสวดบูชาเป็นประจำแล้ว ชีวิตของคุณจะเจริญก้าวหน้า พบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคล

มีโชคมีลาภตลอดไม่ขาดมือ แต่สิ่งสำคัญก็คือการคิดดี ทำดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น และหมั่นรักษาศีลหรืออยู่ในศีล อยู่ในธรรมเสมอรับรองว่าชีวิตของคุณ จะรุ่งเรืองอย่างแน่นอน ดูซีรี่ย์

ท้าวเวสสุวรรณ

มาดูประวัติและตำนานของ ท้าวเวสสุวรรณ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มาดูกัน

ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) ในภาษาพราหมณ์ เรียก ท้าวกุเวร ในพระพุทธศาสนาเรียก ท้าวไพสพ เป็นเจ้าแห่งอสูร ภูตผีปีศาจ ทรงอิทธิฤทธิ์ มีอานุภาพมาก เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลประจำทิศทั้งสี่

ทิศเหนือ มี ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร, ท้าวไพสพ (มี อสูร, รากษส, ภูตผีปีศาจ เป็นบริวาร) 

ทิศใต้ มี พระยม หรือ ท้าววิรุฬหก (มีกุมภัณฑ์ เป็นบริวาร) 

ทิศตะวันออก มี พระอินทร์ หรือ ท้าวธตรฐ (มี คนธรรพ์ เป็นบริวาร) 

ทิศตะวันตก มี พระวรุณ หรือ ท้าววิรูปักษ์ (มีนาค, ครุฑ, เทวดา เป็นบริวาร) ใน 

อาฏานาฏิยปริตร กล่าวว่า ท้าวเวสสุวรรณนำเทวดา ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายสัตย์จะดูแลพระพุทธเจ้า และเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน

สารานุกรมไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน เล่มที่ 3 หน้า 1439 กล่าวว่า กุเวร-ท้าว เทพแห่งยักษ์ ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ มียักษ์และคุยหกะ เป็นบริวาร มีอีกชื่อว่า ท้าวไวศรวัน (เวสสุวรรณ) ในภาษาทมิฬ ระบุ กุเวร ว่า กุเปรัน 

ในรามเกียรติ์ กล่าวว่า เป็นพี่ชายต่างมารดาของ ทศกัณฐ์ มีรูปร่างพิการ มีผิวขาวและเขียว สูง 8000 เมตร มีฟัน 8 ซี่ มีขาสามขา (มักยืนแยงแย ถือไม้กระบองยาวอยู่หว่างขา) มีอาวุธเป็นกระบอง มีพาหนะ ช้าง ม้า รถ ปราสาท อาภรณ์มงกุฎประดับรูปนาค ดำรงอิสริยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ มีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬ หอกทอง

ยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เชื่อกันว่า ท่านเคยเป็นกษัตริย์ครอง กรุงราชคฤห์ มีพระนามว่า “พระเจ้าพิมพิสาร” เป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงมาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จนบรรลุเป็นโสดาบัน

และได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหาร ให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับ จึงเป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม รวมถึงทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ในขณะที่บางตำราก็ว่ากันว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ อย่างไรก็ตามใครจะเชื่อตำนานไหน ก็สุดแล้วแต่กัน

สิ่งสำคัญก็คือผู้คนให้ความเคารพ ศรัทธาและนับถือท่านเป็นจำนวนมาก เนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั่นเอง ดังนั้นในปัจจุบันเราจึงมักเห็นผู้คน นิยมกราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณกัน รวมถึงพกรูปของท่านติดตัวไว้ เพื่อกราบไหว้บูชาหรือขอพรกันด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และช่วยให้รอดพ้นจากภัยอันตราย นั่นเอง ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ท้าวเวสสุวรรณ

รูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณ

1. รูปยักษ์ยืนถือกระบองยาว กายสีเขียว มีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬ หอกทอง มือขวาถือตะบอง มือซ้ายยกเสมอหน้าอก แสดงการห้ามปรามมิให้ (เทวดา) ทำผิด มีหน้าที่รักษาความเรียบร้อย ยุติธรรมในสวรรค์ ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอัยการ

ตั้งแต่แรกตั้งกรมอัยการเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว เนื่องจากยกกระบัตร (ชื่อเรียกอัยการในอดีต) มีหน้าที่รักษาความยุติธรรม และกฎหมายเช่นเดียวกัน ผู้มีอาชีพสัปเหร่อ หรือประหารชีวิตนักโทษ มักพกพาเป็นเครื่องรางของขลัง ป้องกันภัยจากวิญญาณร้าย

2. รูปชายพุงพลุ้ย เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้ใดบูชาจะบังเกิดโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง มีกินมีใช้ไม่ขาด เจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ไหลมาไม่ขาดสาย ใช้แก้ปีชง ป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็น

และมองไม่เห็น ขจัดภูตผีปีศาจ สิ่งอัปมงคล ไม่ให้มารบกวน เพราะภูติผีปีศาจ, ยักษ์ เป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณ นิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์มาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้าย คุณไสย์มนต์ดำ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

หากมีปัญหาเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภ สามารถบนบานศาล กล่าวกับท้าวเวสสุวรรณได้เองที่บ้าน ถ้ามีผ้ายันต์ หรือองค์ลอย ด้วยการอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ สมาทานศีล 5 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร จุดธูป 9 ดอก พวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบ 1 พวง ตั้งนะโม 3 จบ สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา

ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ

ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณในการบนกับเรื่องต่างๆ

บนเรื่องการงาน ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ในนั้นมีรองเท้าพระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน พระพุทธรูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1 ชุด

บนเรื่องการเงิน ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพระพุทธรูป 9 นิ้ว

บนเรื่องความรักครอบครัว ให้ถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณ ถือศีลแปดในวันที่เราเกิด และวันพระ

บนเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วย ให้ถวายหนังสือสวดมนต์( 7 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งดี ) ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา

บนเรื่องการเรียน ให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม ค่าเล่าเรียนสงฆ์สามเณร ในวัดที่มีเรียนพระปริยัติธรรม

บนเรื่องสอบบรรจุ เข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่ม 1 คัน จากนั้นกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ไม่เกิน 3 เดือนจะเห็นผล