ต่อเงินต่อทอง เครื่องรางเสริมการค้าขาย เรียกทรัพย์ โชคลาภ

ต่อเงินต่อทอง เครื่องรางเสริมการค้าขาย เรียกทรัพย์ โชคลาภ

ต่อเงินต่อทอง บูชาไว้จะช่วยเสริมในเรื่องของการค้าขาย เสริมโชคลาภ คุยด้านธุรกิจก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ต่อเงินต่อทอง วันนี้พามารู้จักกับอีกหนึ่งเครื่องราง ที่เชื่อว่าเมื่อบูชาไว้จะช่วยเสริม ในเรื่องของการค้าขาย พร้อมคาถาและวิธีบูชา โดยเครื่องรางที่ว่านั้นก็คือ ต่อเงินต่อทอง นั่นเอง โดยต่อเงินทองเป็นเครื่องรางที่เชื่อว่า

มีพุทธคุณที่ช่วยในเรื่องของการค้าขายดี กำไรงาม นอกจากนี้ยังมีความเชื่อด้วยว่า ต่อเงินต่อทอง นั้นช่วยในเรื่องของการเสริมโชคลาภ ด้วยเช่นกันหรือการไปติดต่องานพบปะผู้คน ในเรื่องของการคุยด้านธุรกิจ ก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คาถาบูชาต่อเงินต่อทอง ตั้งนะโม 3 จบ และท่องว่า นะชาลิติ อะระหัง สุสินะโส นะโมพุทธายะ

การบูชา ต่อเงินต่อทอง

การบูชา ต่อเงินต่อทอง ครั้งแรกเมื่อนำเข้าบ้าน ให้เตรียมดอกไม้ 7 สี 7 ดอก หรืออาจใช้พวงมาลัยดอกมะลิ ปลายช่อกุหลาบแดง แทนก็ได้ เทียน 7 เล่ม ธูป 7 ดอก จานหรือพาน จากนั้นให้นำของที่เตรียมทั้งหมด รวมทั้งต่อเงินต่อทองจัดเรียง

ใส่จานหรือพานที่เตรียมไว้ (ห้ามจุดธูปและเทียน) พร้อมกับนำเงินเหรียญมาใส่ไว้ด้วย ตั้งนะโม 3 จบ และท่องว่า นะชาลีติ  อะระหัง  สุสินะโส นะโมพุทธายะ จากนั้นให้อฐิษฐานขอพร และเมื่อรู้สึกว่าสำเร็จดังหวัง ก็ให้นำน้ำหวานมาถวาย 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ