คาถาเดินทางปลอดภัย ขับรถทางไกล แคล้วคลาด ป้องกันอันตราย

คาถาเดินทางปลอดภัย ขับรถทางไกล แคล้วคลาด ป้องกันอันตราย

คาถาเดินทางปลอดภัย ของหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อแช่ม และหลวงปู่ศุข ใช้สวดก่อนเดินทางเพื่อให้เกิดความอุ่นใจ สร้างขวัญกำลังใจ ก่อนออกเดินทางได้

คาถาเดินทางปลอดภัย ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2565 หลายคนเตรียมเดินทางกลับบ้าน หรือไปเที่ยวพักผ่อน แล้วต้องขับรถเดินทางไกล วันนี้มีคาถาสำหรับเดินทางไกล คาถาขับรถแคล้วคลาดปลอดภัย และคาถาป้องกันภัยของหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อแช่ม

และหลวงปู่ศุข มาฝาก นอกจากร่างกาย สติ และพาหนะที่จะต้องเตรียมพร้อม ตรวจเช็กความเรียบร้อยของสภาพรถยนต์แล้ว ก็สามารถนำคาถานี้ใช้สวดก่อนเดินทางเพื่อให้เกิดความอุ่นใจ สร้างขวัญกำลังใจ ก่อนออกเดินทางได้

คาถาป้องกันภัย ป้องกันอันตราย หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตั้งจิตให้มั่น แล้วท่องคาถานี้ 3 จบ

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ

คาถาคุ้มครองป้องกันอันตราย หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต

ใช้ท่องก่อนออกเดินทางไกล ก่อนขับรถ หรือมีเรื่องที่ไม่สบายใจ ตั้งนะโม 3 จบ และท่องว่า

พระอะระหัง สุคะโต ภะคะวา นะเมตตาจิต พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ สังฆะบูชา มหาโรคะวะโห ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ

คาถาเดินทางปลอดภัย หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

ตั้งจิตภาวนา ตั้งนะโม 3 จบ

และกล่าว สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ