คาถาอยู่เย็นเป็นสุข สวดทุกวัน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เกิดสิ่งดีๆ

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข สวดทุกวัน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เกิดสิ่งดีๆ

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข อีกหนึ่งคาถาที่เชื่อว่า เมื่อสวดภาวนาเป็นประจำ จะช่วยให้ผู้สวด และครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข เกิดแต่เรื่องดีๆ

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข โดยคาถานี้ให้ภาวนาอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง ได้แก่ หลังตื่นนอนตอนเช้า และหลังสวดมนต์ก่อนเข้านอน (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

จากนั้นกล่าว

อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวะ ขะมามิหัง

ไม่ว่าจะเป็นการท่องคาถาบทใด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตน ให้อยู่ในศีล ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำควบคู่กันไปเชื่อว่า จะส่งผลดีต่อชีวิตอย่างแน่นอน 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ