คาถาล้างกรรม ตัดกรรม สวดทุกวันเพื่อบรรเทา ทุกข์กรรมที่เคยได้ทำไว้

คาถาล้างกรรม ตัดกรรม สวดทุกวันเพื่อบรรเทา ทุกข์กรรมที่เคยได้ทำไว้

คาถาล้างกรรม ช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน และคนที่สวดพระคาถานี้ จะมีความสุข สิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย จะไม่มากล้ำกราย

คาถาล้างกรรม แต่เดิมนั้นพระคาถานี้ ได้จากคนที่ตายแล้วฟื้นกลับมา มีชีวิตอีกครั้งได้บอกกับ พวกดวงวิญญาณทั้งหลาย ที่มีความทุกข์ทรมานอยู่ใน ขุมนรก ภูมิว่าให้สวดพระคาถาล้างกรรม นี้เรื่อยๆ

จะช่วยให้พ้นจาก ความทุกข์ทรมาน และคนที่สวดพระคาถานี้ จะมีความสุข สิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย จะไม่มากล้ำกรายในชีวิต อายุจะยิ่งยืนยาวนาน

คาถาล้างกรรม

ตั้งนะโม 3 จบ

พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ

ท้าวเวสสุวรรณโณ พุทโธ อะระหัง

กัมมะโตเมตัง กัมมะภันทะนัง

ชีวิตตังให้ไปจุติ ให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณ จงไปผุดไปเกิดด้วยเทอญ

ให้สวดพระคาถานี้ 3 จบ จากนั้นให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ไปให้เจ้ากรรมนายเวร และดวงวิญญาณเหล่านั้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

บทสวดมนต์