คาถามนต์รัก รักเรา หลงเรา คาถาให้ที่ทำให้คนที่เรารักหันมามองเรา

คาถามนต์รัก รักเรา หลงเรา คาถาให้ที่ทำให้คนที่เรารักหันมามองเรา

คาถามนต์รัก เสริมดวงความรัก ด้วยคาถารัก ตั้งจิตตั้งใจอษิฐาน

คาถามนต์รัก มาเสริมดวงความรัก ด้วยคาถามนต์รัก ทำจะให้คนที่เรารัก ชอบ หรือคนที่เราได้หมายปอง มาให้หลงรักเรา โดยให้ใช้ภาวนากับดอกไม้ ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก หรือว่าสิ่งที่ของที่เราจะมอบให้กับคนรัก

ตั้งจิตอษิฐานให้ดี ทำสมาธิก่อนเริ่มบทสวด

“โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ
พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา”

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ