คาถาพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คนไทยเลื่อมใสศรัทธา

คาถาพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คนไทยเลื่อมใสศรัทธา

คาถาพระแก้วมรกต สามารถกล่าวบทสวดบูชาพระแก้วมรกต หรือ คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เสริมสร้างสิริมงคลต่อตนเองได้

คาถาพระแก้วมรกต พระแก้วมรกต มีพระพุทธลักษณะเป็นศิลปแบบล้านนาตอนปลาย ประทับนั่งปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ องค์พระแกะสลักจากเนื้อหยกสีเขียวทึบชิ้นเดียวอย่างงดงาม องค์พระแก้วมรกตนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คนไทยเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

แม้ผู้คนต่างถิ่นต่างชาติยังนิยมเดินทางมากราบสักการะพระแก้วมรกตอย่างไม่ขาดสาย ผู้ที่เคารพศรัทธาพระแก้วมรกต ไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยตนเอง เพื่อกราบลงต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือหากแม้มีเพียงองค์บูชาติดตัว

หรือมีองค์พระแก้วมรกตจำลองตั้งสักการะในบ้านเรือน สามารถกล่าวบทสวดบูชาพระแก้วมรกต หรือ คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เสริมสร้างสิริมงคลต่อตนเองได้ ดังนี้

คาถาบูชาพระแก้วมรกต (ท่องนะโม 3 จบ)

พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ

จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม

นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

คาถาพระแก้วมรกต แบบย่อ (ท่องนะโม 3 จบ)

วาละลุกัง สังวาตังวา (3 จบ)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

บทสวดมนต์