คาถาบูชาพระแก้วมรกต ช่วยให้กิจการการงานรุ่งเรือง สุขสมหวัง ทั้งช่วยคุ้มครอง และป้องกันจากภยันตราย

คาถาบูชาพระแก้วมรกต ช่วยให้กิจการการงานรุ่งเรือง สุขสมหวัง ทั้งช่วยคุ้มครอง และป้องกันจากภยันตราย

คาถาบูชาพระแก้วมรกต คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เสริมสร้างสิริมงคลต่อตนเองได้ ดังนี้

คาถาบูชาพระแก้วมรกต ผู้ที่เคารพศรัทธาพระแก้วมรกต ไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยตนเอง เพื่อกราบลงต่อหน้าพระพักตร์ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือหากแม้มีเพียงองค์บูชาติดตัว

หรือมีองค์พระแก้วมรกต จำลองตั้งสักการะในบ้านเรือน สามารถกล่าวบทสวด บูชาพระแก้วมรกต หรือ คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เสริมสร้างสิริมงคลต่อตนเองได้ ดังนี้

คาถาบูชาพระแก้วมรกต

(ท่องนะโม 3 จบ)

พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ

จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม

นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ