คาถาบูชาพระสีวลี หนึ่งในคาถาขอโชคลาภ ขอทรัพย์สินเงินทอง

คาถาบูชาพระสีวลี หนึ่งในคาถาขอโชคลาภ ขอทรัพย์สินเงินทอง

คาถาบูชาพระสีวลี ท่องก่อนนอน ก่อนออกไปขายของ เชื่อว่าจะขายดีมีกำไร ทั้งยังใช้ภาวนาเวลาเดินทาง เพื่อคุ้มครองอันตรายต่างๆ

คาถาบูชาพระสีวลี เป็นหนึ่งในคาถาขอโชคลาภ ขอทรัพย์สินเงินทอง ซึ่ง พระสีวสีหรือพระสีวลีเถระ นั้นเป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวกของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงยกย่อง พระสีวลีเป็นเอตทัคคะ ในทางที่มีลาภมาก

คาถานี้ นอกนี้จะภาวนาเพื่อขอโชคลาภแล้ว ยังมีในเรื่องของการค้าขาย ติดต่อธุรกิจต่างๆให้ราบรื่นอีกด้วย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขาย ท่องก่อนนอน ก่อนออกไปขายของเชื่อว่าจะขายดีมีกำไร ทั้งยังใช้ภาวนาเวลาเดินทางเพื่อคุ้มครองอันตราย ต่างๆ ด้วย

วิธีท่องคาถาบูชาพระสีวลี ให้เกิดทรัพย์ทวีคูณ

(ภาวนาก่อนนอน หรือก่อนออกไปค้าขาย, คุยติดต่อธุรกิจ)

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เม 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ