คาถาชนะมาร ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สวดภาวนาเป็นประจำทุกวัน จะเป็นมงคลกับชีวิต

คาถาชนะมาร ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สวดภาวนาเป็นประจำทุกวัน จะเป็นมงคลกับชีวิต

คาถาชนะมาร เป็นหนึ่งคาถาที่ใช้สวด เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุ ในบ้านหรือนอกบ้าน บนท้องถนน

คาถาชนะมาร เป็นอีกหนึ่งคาถาที่ใช้สวดเพื่อป้องกัน อันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุ ในบ้านหรือนอกบ้าน บนท้องถนน รวมไปถึงอันตรายที่อาจเกิดจากคน หรือสัตว์ต่างๆ และเชื่อว่าเมื่อสวดภาวนา เป็นประจำทุกวันจะเป็นมงคลกับชีวิต

คาถาชนะมาร (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) 

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

และสวดคาถาชนะมาร 9 จบ 

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ      ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ        ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      โหตุ เม ชะยะมังคะลัง ฯ 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ