ความเชื่อโบราณ การดูเดือนที่จะปลูกบ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นสิริมงคล แก่เจ้าของบ้าน

ความเชื่อโบราณ การดูเดือนที่จะปลูกบ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นสิริมงคล แก่เจ้าของบ้าน

ความเชื่อโบราณ การปลูกบ้านตามตำราโบราณ การดูเดือนที่จะปลูกบ้าน ว่าหากปลูกบ้านในเดือนนี้ มีเกณฑ์ดีหรือเกณฑ์ร้ายเสีย

ความเชื่อโบราณ วันนี้มีความเชื่อในเรื่องของการปลูกบ้าน ตามตำราโบราณมาฝาก โดยเป็นเรื่องของการดูเดือนที่จะปลูกบ้าน ว่าหากปลูกบ้านในเดือนนี้มีเกณฑ์ดี หรือเกณฑ์ร้ายเสีย

เพื่อเป็นการเพิ่ม ความเป็นสิริมงคล แก่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ให้อยู่บ้านหลังนี้ ด้วยความสบายใจ ไม่มีสิ่งใดมารบกวน (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

 • ปลูกบ้านเดือน 5 ตกโจรฆ่าพราหมณ์ มิดี
 • ปลูกบ้านเดือน 6 ตกพระเจ้าเสด็จอุบัติเหตุ ทำการดีทุกวันแล
 • ปลูกบ้านเดือน 7 ตกพระนารายณ์ปราบยักษ์ อย่าทำมิดี
 • ปลูกบ้านเดือน 8 ราพสูรต้องโมกขศักดิ์ ทำการมิดี
 • ปลูกบ้านเดือน 9 ตกพระจันทกุมารเกิด ทำการดีทุกอย่าง
 • ปลูกบ้านเดือน 10 ตกได้เมื่ออิเษกพระอินทร์ อย่าทำการมิดี
 • ปลูกบ้านเดือน 11 ตกได้เมื่อพระรามข้ามทะเล มิดี
 • ปลูกบ้านเดือน 12 ตกได้เมื่อพระยาจักรพรรดิ้กิด ทำการดีทุกอย่าง
 • ปลูกบ้านเดือน 1 ตกได้เมื่อพระสมุทรโฆสถูกวิทยาธรฉกพระขรรค์ไป ห้ามทำการมงคล
 • ปลูกบ้านเดือน 2 ตกได้เมื่อพระรามเกิด ทำการดีนักแล
 • ปลูกบ้านเดือน 3 ตกได้เมื่อพระรามกลืนยาพิษ มิดี
 • ปลูกบ้านเดือน 4 ตกได้เมื่อพระพระสมุทรโฆสได้นางพินทุนดี ทำการมงคลอันดีแล

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ