คนเกิดวันพฤหัสบดี บทสวดมนต์ประจำวันเกิด เพื่อให้จิตใจผ่องใส เสริมมงคล ให้มีสติอยู่กับตัว

คนเกิดวันพฤหัสบดี บทสวดมนต์ประจำวันเกิด เสริมโชคให้ตัวเองตามความเชื่อ ช่วยให้จิตใจสงบ สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดี บทสวดสำหรับคนที่เกิด วันพฤหัสบดี ชวนทุกคนมาเสริมมงคล ให้กับตัวเองทุกวัน ด้วยการสวดมนต์ประจำวันเกิด เพื่อให้จิตใจผ่องใส เสริมมงคล

ให้มีสติอยู่กับตัว เสริมโชคให้ตัวเองตามความเชื่อ โดยบทสวดประจำวันเกิด มีความเกี่ยวเนื่องกับ พระประจำวันเกิด โดยวันนี้ก็เป็นบทสวดสำหรับ คนเกิดวันพฤหัสบดี

สำหรับวันพฤหัสบดี พระประจำวันเกิดคือ ปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิ นั่งลำพระองค์ตั้งตรงพระบาท (เท้า) ทั้งสองซ้อนกัน โดยพระบาทขวาซ้อนทับ อยู่บนพระบาทซ้าย พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนหงายกัน บนพระเพลา (ตัก)

โดยวางพระหัตถ์ขวาซ้อนหงาย อยู่บนพระหัตถ์ซ้าย (ท่าสมาธิราบ ขาขวาทับขาซ้าย) จัดเป็น “ปฐมปาง” หรือปางที่ให้กำเนิด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อว่าหากบูชาจะเป็นการทำอะไร ให้สำเร็จมีสติปัญญา ในการแก้ปัญหา

บทสวดมนต์บูชาพระ วันพฤหัสบดี (สวดวันละ 19 จบ)

ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ

สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ

จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมะ

มันตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ