ขอพรท้าวเวสสุวรรณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขอโชคท้าวเวสสุวรรณ

ขอพรท้าวเวสสุวรรณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขอโชคท้าวเวสสุวรรณ

ขอพรท้าวเวสสุวรรณ อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล ได้คำนวณฤกษ์เอาไว้ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อขอพรท้าวเวสสุวรรณ

ขอพรท้าวเวสสุวรรณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นับว่าเป็นฤกษ์ดีในการขอโชคท้าวเวสสุวรรณ โดยอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล และเจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณฤกษ์เอาไว้ เหมาะแก่การจุดธูปขอโชค ขอเงิน ขอความสำเร็จ และสิ่งที่ปรารถนา แก่ท้าวเวสสุวรรณ

ฤกษ์จุดธูปขอขมาท้าวเวสสุวรรณ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 22.09 น. – 22.39 น.

การทำพิธี

จุดธูป 9 ดอก (คำนึงถึงความปลอดภัยของสถานที่ทำพิธีในการจุดธูป-ปักธูป) ในร่ม หรือกลางแจ้งก็ได้

หันหน้าไปทิศใดก็ได้ และให้หันหน้าเข้าหา รูปเหมือน รูปปั้น รูป เหรียญ หรือองค์ห้อยคอ องค์ท้าวเวสสุวรรณ หรือจะเป็นรูปภาพก็ได้เช่นกัน

กล่าวคาถาอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ (ไม่ต้องขึ้นนะโมฯ)

โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ

ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา

กล่าว บูชาท้าวเวสสุวรรณ (ไม่ต้องขึ้นนะโมฯ)

เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก

ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา

อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว

วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

กล่าวบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา

ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน) และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ

จงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ