ของไหว้ การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้าที่ เพื่อขอพร สามารถนำมาทานได้หรือไม่

ของไหว้ การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้าที่ เพื่อขอพร สามารถนำมาทานได้หรือไม่

ของไหว้ การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้าที่เพื่อขอพร ของที่ใช้ไหว้ สามารถนำมาทานได้หรือไม่ มาดูคำแนะนำกัน

ของไหว้ การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้าที่ เพื่อขอพร ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษา สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือของไหว้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เนื้อสัตว์ ขนมหวาน เครื่องดื่ม แม้กระทั่งของแก้บน เมื่อถวายแล้วสามารถนำกลับมาได้หรือไม่ และของที่ใช้ไหว้สามารถนำมาทานได้หรือไม่

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน

ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระ ไหว้เจ้าที่ ไหว้เทพเจ้า เมื่อไหว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถลามารับประทานได้ แต่ในที่นี้ก็มีกรณียกเว้นเช่นกัน คือ ข้าวพระพุทธ ที่จัดใส่เป็นจานเล็กๆ การไหว้บรรพบุรุษ หรือไหว้สิ่งใดที่จุดธูป 1 ดอก ห้ามนำมารับประทาน

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกบ้าน

ในกรณีนี้ ห้ามนำของไหว้กลับมาทุกกรณี เพราะถือว่าเป็นการทำบุญไปแล้ว เช่น การไปแก้บนโดยการนำไข่ต้มจำนวนมากไปถวาย คนอื่นสามารถนำไปทานได้ เพราะถือว่าเรานั้นทำบุญ เป็นการให้ทานแล้ว 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ