กรวดน้ำแบบแห้ง หมายถึงอะไร และจะมีวิธีการอย่างไร

กรวดน้ำแบบแห้ง หมายถึงอะไร และจะมีวิธีการอย่างไร

กรวดน้ำแบบแห้ง การกรวดน้ำมี 2 วิธีหลักๆ คือ กรวดน้ำเปียก และ กรวดน้ำแห้ง แต่การกรวดน้ำแบบแห้งจะมีวิธีการอย่างไร ไปดูพร้อมกันเลย

กรวดน้ำแบบแห้ง การกรวดน้ำ คือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำไป ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว การแผ่เมตตาจิตแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยปฏิบัติหลังการทำบุญ โดยการกรวดน้ำมี 2 วิธีหลัก ๆ คือ กรวดน้ำเปียก และ กรวดน้ำแห้ง

การกรวดน้ำมีกี่วิธี

กรวดน้ำเปียก คือ การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลด้วยการหลั่งน้ำลงที่รองรับไปพร้อมกับการอธิษฐาน

กรวดน้ำแห้ง คือ การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลด้วยการพนมมืออธิษฐานโดยไม่ใช้น้ำ

วิธีกรวดน้ำแบบแห้ง

ตั้งจิตอธิษฐานถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำไป ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือผู้ที่มีพระคุณต่อเรา

แผ่เมตตาจิตให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

บทกรวดน้ำแบบย่อ พร้อมคำแปล

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโยฯ

ขอผลบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของ ข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ